Profile index
04-12-2020 02:15:25

GUDENÅDALENS AVIS
Lidt om os selv
Her finder du os
Total Grafik - Gudenådalens Mediehus
Udgivelsesområde
Annonceinfo
Ledig
Ledig

1 # venstre - Søgården
2 # venstre - PointS
4 # venstre - WH
5 #  venstre - Bamberg
6 # venstre - Bjerring
7 # venstre - køb banner


Annonceinfo
INDLEVERINGSFRISTER
Gudenådalens Avis udkommer hver tirsdag, og omdeles hver tirsdag og onsdag (med mindre andet er særskilt annonceret i forbindelse med årets højtider).

Hjælp dig selv med at holde annonceudgifterne nede og hjælp venligst os med at tilrettelægge avisproduktionen så rationelt, effektivt og billigt som muligt. Det gør du ved at respektere disse deadlines:

Tekstsideannoncer – til opsætning
Onsdag kl 12.00 ugen før indrykning.


Teksideannoncer - færdigt materiale
Trykklar pdf fredag inden kl. 12.00.


Rubrikannoncer
Torsdag kl. 12.00.

Dødsannoncer
Mandag i indrykningsugen inden kl. 11.00.

Elektronisk materiale
Tilsendt annoncemateriale (Macintosh filer) skal kunne åbnes i mindst en af følgende programversioner:

Illustrator CS4/CS5 (logo / tegninger / fotos)
Photoshop CS4 (logo / tegninger / fotos)
Adobe Acrobat 9 Pro (annoncer i pdf-format)
InDesign CS4 (annoncer)

Alle placerede elementer som logo, illustrationer eller billeder skal vedlægges i følgende formater: TIFF, PSD eller EPS

BEMÆRK! VEDLÆG SKRIFTER
Ved alt elektronisk tilsendt materiale gælder det, at alle benyttede skrifter skal vedlægges. Kun Postscript skrifte - ikke True Type.

Sætteri
Bladet fremstilles som færdigombrudte sider og sendes elektronisk til vort trykkeri, hvorfor færdigt materiale skal modtages elektronisk (se annonceformater).
Annoncer fremstilles efter ønske på avisen. Vi skal så modtage et letlæseligt manuskript, gerne i Word el. en mail, samt de ønskede billeder / logoer enten via E-mail, på et elektronisk medie eller som originalfotos, tegninger m.m. Fotokopier af billeder, avistryk o.lign. kan ikke bruges!

4 FARVE ANNONCER
Alle elementer skal være separeret som CMYK.
Max. punktprocent i sort = 85-90%.

Ring for yderligere information vedr. annoncemateriale.

Annonceformater og priser
ANNONCEFORMATER
Trykteknik. Offset tabloid. Størrelse gengives i 100%.
(365 x 266 mm) 6 spalter.

Formater. Sidemontering sker i 100%.

Spaltebredder i mm.:
1 sp./ 41 mm · 2 sp./ 86 mm · 3 sp./ 131 mm · 4 sp./ 176 mm · 5 sp./ 221 mm · 6 sp./ 266 mm

Spaltehøjde: 365 mm - spaltemellemrum 4 mm.
Bemærk! Annoncer på 330 mm og derover i højden beregnes til fuld højde = 365 mm

ANNONCEPRISER

LISTEPRISER
Tekst-og rubrikannoncer pr. mm kr. 3,75
Stillingsannoncer /dødsannoncer pr. mm kr. 4,75
Farvetillæg u/540 mm pr. mm kr. 0,62
Farvetillæg o/540 mm kr. 610,00

SÆRPLACERINGER
(Tillæg for særplacering beregnes, når der forud for indrykning bestilles en bestemt placering).

Ring og hør nærmere om de forskellige placeringsmuligheder.
_ _ _

KUNDEAFTALER OM ANNONCERING

Tekstsideannoncer

Bestyrelsen for Bjerringbro Handel, Ans Handelsstandsforening, Rødkærsbro Handel og Langå Handel har fået tilbudt en årsaftale om annoncering i Gudenådalens Avis på medlemmernes vegne.
Denne årsaftale omfatter kun de butikker, der ikke allerede har indgået en særskilt aftale om deres annoncering med Gudenådalens Avis.

Tekstsideannoncer under årsaftalen:
1/4 side: 1.495,80 kr. (2,77 kr./mm)
1/2 side: 2.991,60 kr. (2,77 kr./mm)
1/1 side: 6.066,30 kr. (2,77 kr./mm)
Annonceformater i øvrigt: 2,77 kr./mm
(Alle priser inklusiv fire farver, men eksklusiv moms).

SPECIELLE ORDRER
Avisen kan bringe indstik, midteropslag og forsideomslag. Disse ordrer beregnes særskilt med udgangspunkt i kundens eventuelle årsaftale.

TILLÆGS-SATSER:

Placeringstillæg:

Forsiden: +30 pct.
Bagsiden, side 3, midtersiderne: +20 pct.

Gentagelsesrabat:
Ring og hør nærmere om mængde- og gentagelsesrabatter.


Kombiannoncering
Avisen har indgået kombi-annoncerimngsaftale med ugeavisen ”Landsbyerne”. Her er det muligt at opnå særskilte rabat på 20 % på overflytning af annoncen til dette medie ud over Gudenådalens Avis Aps. Ring og forhør nærmere.

Det er også muligt at indrykke annoncer i både den printede udgave og den elektroniske netudgave af Gudenådalens Avis. Ring og forhør nærmere.

_ _ _

Priserne er excl. moms og gældende pr. 1. januar 2014. Priserne forudsætter modtagelse af trykklart annoncemateriale.

Produktion af tekstsideanoncer: +0,50 kr./spaltemillimeter.
1/1 side beregnes som 2190 mm svarende til 6 x 365 spalte-mm, 1/2 side beregnes som 6 x 180 spalte-mm og 1/4 side beregnes som 3 x 180 spalte-mm.

Reservationer:
Bestillinger på særplacering modtages forud. De øvrige annoncer vil derefter bliver placeret på bedst mulige måde. Reservationer til forsiden bør forudbestilles i god tid. Kontakt avisen for nærmere information.

Red.

Udgiver og kontakt
Udgiver: Gudenådalen Avis ApS.
Ansvarshavende redaktør: Bjarne Nilsson - bn@gudenaadalens-avis.dk

Redaktion: redaktion@gudenaadalens-avis.dk
Annoncer: annonce@gudenaadalens-avis.dk

Tlf. 86681755
Fax. 86680387


[ Tilbage | Print | Send til en ven ]


AKTIVITETSKALENDER

2 # højre - Bjb. Handel saldo
3 # højre - Top Bogføring
4 # højre - tæppelageret
5 # højre - 3F standardbanner
7 # højre - Point S Brenderup
Bjerringbro Bibliotek

Gudenådalens Avis • Banegårdspladsen 3 • 8850 Bjerringbro • Tlf. 86681755 • Fax 86680387 • E-mail: redaktion@gudenaadalens-avis.dk