Profile index
22-09-2020 03:27:43

GUDENÅDALENS AVIS
Lidt om os selv
Her finder du os
Total Grafik - Gudenådalens Mediehus
Udgivelsesområde
Annonceinfo
Ledig
Ledig

1 # venstre - Søgården
2 # venstre - PointS
4 # venstre - WH
5 #  venstre - Bamberg
6 # venstre - Bjerring
7 # venstre - køb banner


Flemming Petersen ny formand for udviklingsrådet
Rådet ser gode muligheder for at få vækst i bosætningen i Bjerringbro efter nyheden om Apples investering

Bjerringbro: På Bjerringbro Udviklingsråds generalforsamling torsdag den 19. marts i Bjerringbro Idrætspark blev museumsinspektør på Energimuseet, Flemming Petersen, valgt som ny formand for bestyrelsen. Han afløser formanden igennem fire år, repræsentant Palle Winther, der har fundet, at nye og friske kræfter bør overtage formandshvervet.
Generalforsamlingen fandt sted i en noget mere optimistisk ånd end længe set. Det skyldes den store investering, som Apple agter at foretage i Foulum kun 16 kilometer nord for Bjerringbro. Med de nye arbejdspladser, som kommer hos Apple samt de afledte effekter af den enorme investering på 6,5 milliarder kroner, er der pæn mulighed for, at den stagnation i befolkningstallet, som har kendetegnet Bjerringbro i kriseårene, vil blive afløst af ny fremgang. Forudsat at Viborg Kommune og Bjerringbros organisationer samarbejder aktivt for at udnytte mulighederne. I sin beretning formulerede Palle Winther udfordringerne på denne måde:
»Vi håber i udviklingsrådet, at Viborg Kommune lægger en handlingsplan for bosætning i alle de omkringliggende byer (til Foulum, red.), så det ikke kun er Viborg, politikerne tænker på. Og vi har tænkt os at råbe så højt op om den sag, som måtte være nødvendigt«.

I trygge hænder
I Bjerringbro Udviklingsråd har der været en debat om, hvordan man samarbedjer mest effektivt med Viborg Kommune om de projekter, organisationerene i Bjerringbro gerne vil have kommunen til at gennemføre. Det mærkes i Bjerringbro, at det er blevet lidt sværere at få tingene til at glide siden kommunevalget og borgmester Søren Pape Poulsens farvel til lokalpolitik. Den nye formand får som hovedopgave at etablere nye dialogformer med kommunens politikere og embedsmænd. Om dette punkt sagde Palle Winther blandt andet:
»Hvordan Flemming vil gribe opgaverne an, er hans valg. Han har givet os et lille praj om stilændring . Men jeg er sikker på, at han er opgaven voksen. Han kender det kommunale system mindst lige så godt, som jeg gør, så BUR er i trygge hænder under hans lederskab«.

Ny i bestyrelsen
Bestyrelsen fik et enkelt nyt medlem på generalforsamlingen: Indkøbsdirektør på Grundfos, Klavs Hormnum, har fået ny arbejdsbase i Schweiz. Han har derfor meddelt sit organisatoriske bagland, Bjerringbro Borger- og Erhvervsforening, at han ikke længere kan repræsentere foreningen i udviklingsrådets bestyrelse. I stedet for har borger- og erhvervsforeningen udpeget Grundfos-direktør for operational excellence Mogens Henriksen.

bn@gudenaadalens-avis.dk

<b>Flemming Petersen ny formand for udviklingsrådet</b>

Efter generalforsamlingen blev der taget afsked med Palle Winther (til venstre), som blev takket varmt for indsatsen af sin afløser, museumsinspektør Flemming Petersen, Energimuseet. Foto: Bjarne Nilsson.


[ Tilbage | Print | Send til en ven ]


AKTIVITETSKALENDER

2 # højre - Bjb. Handel saldo
3 # højre - Top Bogføring
4 # højre - tæppelageret
5 # højre - 3F standardbanner
7 # højre - Point S Brenderup
Bjerringbro Bibliotek

Gudenådalens Avis • Banegårdspladsen 3 • 8850 Bjerringbro • Tlf. 86681755 • Fax 86680387 • E-mail: redaktion@gudenaadalens-avis.dk