Profile index
22-09-2020 02:21:49

GUDENÅDALENS AVIS
Lidt om os selv
Her finder du os
Total Grafik - Gudenådalens Mediehus
Udgivelsesområde
Annonceinfo
Ledig
Ledig

1 # venstre - Søgården
2 # venstre - PointS
4 # venstre - WH
5 #  venstre - Bamberg
6 # venstre - Bjerring
7 # venstre - køb banner


Elin Pedersen på ny handelsformand
Hun genindtager posten på et tidspunkt, hvor både ny tro på fremtiden og iver efter fornyelse præger handelsstanden i Bjerringbro.

Bjerringbro: Det var en usædvanlig velbesøgt generalforsamling, som Bjerringbro Handel afviklede i Bjerringbro Idrætspark tirsdag aften med over 30 deltagere – og generalforsamlingen tegnede et billede af et handelsliv, der præges af ny optimisme, fremgangstro og ønsker om fornyelser.
Det bliver den tidligere formand, indehaver af WH Huset, Elin Pedersen, der skal forsøge at holde de handlendes gejst oppe, for den siddende formand, butikschef hos Profil Optik, Morten Thrane, valgte at trække sig på grund af travlhed. Selv om konstitueringen af den nye bestyrelse endnu ikke har fundet sted, ligger det i kortene, at Elin Pedersen tager en ny periode som formand. Hun var foreningens formand frem til generalforsamlingen i 2012.
Generalforsamlingen blev desværre præget af, at Morten Thrane følte sig skidt til pas ved ankomsten til idrætsparken og måtte haste hjem i seng. I hans sted overtog næstformand Kirsten Elsborg hvervet, og hun holdt den beretningstale, som Morten Thrane havde forberedt.
Heri koncentrerede han sig om de mange succesfulde aktiviteter, som Bjerringbro Handel gennemførte i 2014 - herunder nyskabelsen »Farmers Market«. Om den lød ordene:
»Det er en aktivitet, der dukker op igen i 2015. Jeg synes, at det er et frisk pust og en ny og lidt anderledes aktivitet, der trækker mange folk til byen«.

Tro på fremtiden
Der var også glæde at spore i beretningen over den løsning, som de handlende i Bjerringbro har fundet på deres evindelige julebelysningsproblem:
»Jeg kan fortælle, at jeg har fået mange fine og positive kommentarer til julebelysningen i 2014. Og som bonus skal vi ikke bekymre os længere om decemberstorme, som i de forgangne år har været hårde ved julebelysningen og dermed også ved vores økonomi«.
Efter beretningen udspandt der sig en god, lang debat om Bjerringbro Handels fremtidsrettede opgaver og projekter, og den vidner om, at troen på fremtiden er styrket blandt de handlende efter nogle hårde år med stigende nethandel og forbrugertilbageholdenhed.

Sund økonomi
Morten Thrane kom også ind på de vanskelige vilkår, som detailhandlen har måtte se i øjnene siden finanskrisens start i 2008. Men det var på ingen måde en klagesang, som forsamlingen lagde øre til:
»Jævnfør min indledning om at der stadig snakkes krise omkring os kan jeg dog konstatere, at der rigtigt nok igennem årets løb er lukket butikker i byen. Men der faktisk også kommer nye til, og det er glædeligt. Modsat mange andre byer er vores midtby godt besat. Det mener jeg, at vi som by kan være glade for, og vi skal glæde os over, at der er folk, der sætter nye tiltag i værk«.
Bjerringbro Handel har nu en sund økonomi takket være det julelotteri, man afviklede i 2014 og en stor donation fra Bjerringbro Elværk. Årets driftsoveskud er opgjort til 100.000 kroner. Derfor er der sat mange penge af til yderligere forbedringer af julebelysningen i 2015.

bn@gudenaadalens-avis.dk

<b>Elin Pedersen på ny handelsformand</b>

På det næste ordinære bestyrelsesmøde forventes bestyrelsen at konstituere sig med indehaver af WH Huset, Elin Pedersen, som ny formand for Bjerringbro Handel. Foto: Bjarne Nilsson.


[ Tilbage | Print | Send til en ven ]


AKTIVITETSKALENDER

2 # højre - Bjb. Handel saldo
3 # højre - Top Bogføring
4 # højre - tæppelageret
5 # højre - 3F standardbanner
7 # højre - Point S Brenderup
Bjerringbro Bibliotek

Gudenådalens Avis • Banegårdspladsen 3 • 8850 Bjerringbro • Tlf. 86681755 • Fax 86680387 • E-mail: redaktion@gudenaadalens-avis.dk