Profile index
22-09-2020 03:57:53

GUDENÅDALENS AVIS
Lidt om os selv
Her finder du os
Total Grafik - Gudenådalens Mediehus
Udgivelsesområde
Annonceinfo
Ledig
Ledig

1 # venstre - Søgården
2 # venstre - PointS
4 # venstre - WH
5 #  venstre - Bamberg
6 # venstre - Bjerring
7 # venstre - køb banner


Søslaget: Kommunen venter og ser
Bjerringbro/Viborg: Politikerne i Viborg Kommunes Klima- og Miljøudvalg var som ventet glade og tilfredse med det råd, de fik af forvaltningen i sagen om den tidsubegrænsede driftstilladelse til Tangeværket.
Rådet lød i al sin enkelhed: Lad os vente og se tiden an. På udvalgsmødet torsdag den 26. marts blev det således besluttet at afvente den klagesag, som Favrskov Kommune noget overraskende har belsuttet sig for at rejse hos Natur- og Miljøklagenævnet. Favrskov Kommune klager over, at Tangeværkets drift betyder, at vandstanden i Gudenåen nedstrøms værket varierer så meget, at Favrskov Kommune ikke kan få held med at anlægge et opholds- og gydestryg for laksefisk i Gudenåen ved Ulstrup. En anklage i øvrigt, som Tangeværkets ledelse pure afviser.
På det næste møde i Klima- og Miljøudvalget får politikerne forelagt et udkast til det brev, som Viborg Kommune skal have skrevet om sit syn på klagen. Herudover vil forvaltningen give politikerne et nærmere indblik i, hvad det er, der optager folkene bag de mere end 80 høringssvar og indsigelser, som Viborg Kommune har fået tilsendt i sagen.

bn@gudenaadalens-avis.dk

<b>Søslaget: Kommunen venter og ser</b>

Kommunen går ikke videre med driftstilladelsen til Tangeværket, før Natur- og Miljøklagenævnet har forholdt sig til den klage, Favrskov Kommune har indgivet over beslutningen. Arkivfoto.


[ Tilbage | Print | Send til en ven ]


AKTIVITETSKALENDER

2 # højre - Bjb. Handel saldo
3 # højre - Top Bogføring
4 # højre - tæppelageret
5 # højre - 3F standardbanner
7 # højre - Point S Brenderup
Bjerringbro Bibliotek

Gudenådalens Avis • Banegårdspladsen 3 • 8850 Bjerringbro • Tlf. 86681755 • Fax 86680387 • E-mail: redaktion@gudenaadalens-avis.dk