Profile index
22-09-2020 02:54:27

GUDENÅDALENS AVIS
Lidt om os selv
Her finder du os
Total Grafik - Gudenådalens Mediehus
Udgivelsesområde
Annonceinfo
Ledig
Ledig

1 # venstre - Søgården
2 # venstre - PointS
4 # venstre - WH
5 #  venstre - Bamberg
6 # venstre - Bjerring
7 # venstre - køb banner


»Lad det gro op nedefra«
Bjerringbro Udviklingsråds nye formand, Flemming Petersen, vil styrke dialogen med rådets bagland og omgivelser i øvrigt.

Bjerringbro: Det er ikke just de lyse farver, som himlen over Bjerringbro er malet med i disse år. Byens befolkningstal går tilbage - om end svagt. Og i Bjerringbro Udviklingsråd anser man det for at være byens største udfordring, en udfordring som man samtidig har meget svært ved at gøre noget ved.
Sådan lyder Flemming Petersens analyse af situationen. Han er nyvalgte formand for Bjerringbro Udviklingsråd. Til daglig er han museumsinspektør på Energimuseet:
»Men selv om det er svært, nytter det ikke noget at sætte sig resigneret tilbage og gøre ingenting,« siger Flemming Petersen og fortsætter:
»Bjerringbro Udviklingsråd har ingen magt, selvom der er nogen, der tror det modsatte. Men vi er altså kun det, som vore »ejere«, og det vil sige organisationerne i Bjerringbro, vil gøre os til. Men selvom vi så havde magt, er vi oppe mod nogle meget stærke samfundstendenser: De yngre familier flytter ikke hertil i samme grad som tidligere. Og det gør de ikke, blandt andet fordi Grundfos ikke ekspanderer længere. Samtidig har hverken landbruget eller byggesektoren har det særlig godt for tiden og har ikke haft det længe. Det har medført tab af arbejdspladser og så falder tilflytningerne«.

Adgang til naturen
Flemming Petersen mener derfor, at Bjerringbro har behov for, at der sker noget ekstraordinært fra centralt politisk hold. Noget der vil fremme vækst og udvikling. Og ikke kun i de større byer, men også i de midtjyske landdistrikter. En kæmpeinvestering, som den Apple har bebudet i Foulum, er vel heller ikke at kimse ad?
»Nej, her har vi fået mulighed for at hægte os på en udvikling. Men skal vi have noget ud af Apple-investeringen, mener jeg, at vi skal have skærpet byens naturprofil. Det betyder, at vi skal presse på for at få sti- og brosystemerne gjort færdige ved Gudenåen. For det betyder virkelig meget for moderne familier, at de har god og nem adgang til naturen i deres nærmiljø«, påpeger Flemming Petersen.
Med i den »pakke«, som skal få nogle af Apples egne medarbejdere og de medarbejdere, der måtte komme til som afledt effekt af investeringen, til at bosætte sig i Bjerringbro-området, hører muligvis også både en prisnedsættelse på de kommunale grunde i Hindbærkrattet og en vej op op igennem skoven. Men Flemming Petersen er faktisk mere optaget af, om man kan få byens håndværkerfirmaer til at satse på salg af nogle grønne og energivenlige byggeløsninger i de eksisterende udstykninger:
»Vi har set, at den slags virker andre steder, eksempelvis i Ry. Den type huse rives væk, for mange folk vil gerne bygge og bo bæredygtigt og energivenligt. Og det gælder nok også Apples kommende medarbejdere«, siger Flemming Petersen, der også giver sin uforbeholdne støtte til de store infrastrukturprojekter, som er i støbeskeen: Førsteprioritet til en ny A26-forbindelse til Århus, bedre og hurtigere togforbindelser mellem Århus og Viborg og på længere sigt en »hærvejsmotorvej«. Disse projekter vil også bidrage til, at der på ny kommer gang i vækst og udvikling i Gudenådalen.

Styrket dialog
Han er desuden optaget af, hvordan man kan få ny energi og nye udviklingsidéer i spil via udviklingsrådet:
»Som tingene har kørt nu i nogle år, er det som om, at alle i Bjerringbro kigger hen til udviklingsrådet, politikerne inklusive, når man taler byudvikling. Bevares. Vi kan naturligvis selv fostre en ide i ny og næ. Men det burde være de organisationer, der driver udviklingsrådet, der kommer til os med de projektforslag, som de gerne ser gennemført. Det er efter min mening bedst, når tingene gror op nedefra. Som ny formand vil jeg derfor gøre en indsats for, at få styrket dialogen med udviklingsrådets organisatoriske bagland, andre af byens organisationer og de lokale byrådsmedlemmer«.

bn@gudenaadalens-avis.dk

<b>»Lad det gro op nedefra«</b>

Flemming Petersen mener, at det haster med at få gjort Bjerringbro klar til kampen om nye tilflyttere i kølvandet på Apples kæmpeinvestring i Foulum. Foto: Bjarne Nilsson.


Udviklingsrådet fungerer bedst, hvis det arbejder med udviklingsprojekter, som er forankret i de organisationer, der har skabt rådet, mener Flemming Petersen.


[ Tilbage | Print | Send til en ven ]


AKTIVITETSKALENDER

2 # højre - Bjb. Handel saldo
3 # højre - Top Bogføring
4 # højre - tæppelageret
5 # højre - 3F standardbanner
7 # højre - Point S Brenderup
Bjerringbro Bibliotek

Gudenådalens Avis • Banegårdspladsen 3 • 8850 Bjerringbro • Tlf. 86681755 • Fax 86680387 • E-mail: redaktion@gudenaadalens-avis.dk